Ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok

Ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok

Er is een ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 opgesteld voor het tracégebied Zuidasdok (A10). Dit plan is van invloed op Tuinpark Amstelglorie, want een deel van het traject grenst namelijk aan het tuinpark. 

In dit plan staan extra geluidsschermen gepland langs het Beatrixpark en het Amstelpark, om de geluidbelasting te beperken en geluidluwe plekken te creëren. Helaas ontbreekt er een planning voor geluidschermen langs de A10 van Amstel tot het knooppunt Amstel, daar waar het traject grenst aan Amstelglorie.

Met de aanpassingen aan de A10 wordt ook een extra rijstrook aangelegd langs het talud grenzend aan Amstelglorie, wat extra geluidshinder zal opleveren, naast verhoging van stikstof en fijnstof. Deze toename van verkeer en geluidsdruk gaat ten koste van de kwaliteit van het groen van Amstelglorie. Daarom zouden we graag zien dat de geluidsschermen doorgetrokken worden en ook langs het tuinpark worden geplaatst. De mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is inmiddels verstreken. Gelukkig hebben vele tuinders gehoor gegeven aan de oproep om een zienswijze in te dienen.

Meer informatie
Omdat het tracégebied Zuidasdok binnen de grenzen van gemeenten Amsterdam én Ouder-Amstel valt, is voor beide een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. In de gemeente Amsterdam heet het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidas-Zuidasdok 2022’ en in Ouder-Amstel ‘Zuidasdok 2022’, beide zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op de plannaam ‘Zuidasdok 2022’).

Al dat blad | wintertip

Al dat blad | wintertip

Een tuin met bomen betekent een tuin met bladeren… een zegen of een vloek? ’s Zomers zorgen bladeren voor schaduw en beschutting voor vogels en andere dieren. Misschien voor jouw gevoel net iets teveel schaduw, maar met hetere zomers in het vooruitzicht kan dat ook juist rust geven voor de planten en voor jezelf. Maar nu het najaar: wat doe je met al dat gevallen blad?!?

Lees hoe eRik van de WBC het blad handig gebruikt en neem de kunst van het ‘afval verwerken’ van hem over:

Eind november – ‘Sommige bomen hebben hun blad pas laat in de herfst laten vallen, net nu de tuindiensten afgelopen zijn en het winterwerk nog een maand op zich laat wachten. Verderop in de Elzenlaan is een boom zijn blad op het pad en het gras verloren. Daar hebben we het liever niet, dus ik hark het bij elkaar en doe het in mijn kruiwagen. Op mijn tuin gooi ik het over de moestuinbakken: bescherming in de winter en in het voorjaar kan ik de resten door de grond spitten als voeding voor de bodem. Het pad langs mijn tuin ligt ook vol blad. Dat kan ik daar mooi in de border kwijt. Net als op de Elzenlaan, maak ik ook het grasveldje op mijn tuin bladvrij: gras is een groenblijver en heeft ook in de winter licht nodig. Ook mijn tegelpad hark ik schoon, omdat de bladeren het heel glad maken. Bovendien is het allemaal weer voedsel voor de plantjes die in de voegen gaan zitten, dus hier is het blad niet zo handig. Voor wie grind heeft en niet veel wil schoffelen of wil voorkomen dat het grind langzaam ‘verdwijnt’ in de aarde, is dit het moment om ook het grindpad schoon te maken. Het blad wordt humus en voedsel voor het onkruid dat zich nu vrij goed laat verwijderen.
Maar waarheen met al dat blad? Misschien kan ik er een van mijn mede-tuinbewoners blij mee maken: een goeie hoop bladeren in een rustig hoekje kan een goed onderkomen voor een egel zijn. Ik kan ook heel wat kwijt in de borders, om de planten en dieren te helpen de winter door te komen. Wat over is, doe ik in een vuilniszak, prik daar gaten in en leg de zak in een hoek ergens neer. In het nieuwe seizoen is het verteerd en stooi ik het weer uit over mijn tuin. Compost maken van bladeren

 

herfstbladeren
Vroegopsingel – actueel

Vroegopsingel – actueel

Wegdek

De gemeente kan de deklaag nog niet aanbrengen omdat de basis waarop deze laag moet liggen, kwalitatief niet voldoende is. Achter de schermen vindt er nu veel overleg plaats over hoe dit kan worden opgelost. Omdat de gesprekken nog niet afgerond zijn en de weersomstandigheden er niet beter op worden, is het de verwachting dat het asfalt niet op korte termijn gestort kan worden. De tijdelijke situatie blijft daardoor nog steeds bestaan.

Groen
Langs de Jan Vroegopsingel staan 5 bomen die ziek zijn en/of een gevaar kunnen gaan vormen voor de omgeving. Voor deze 5 bomen is een kapvergunning aangevraagd door de gemeente. Na de kap worden deze vervangen worden door nieuwe, sterke, jonge bomen. Eind september zal de kap verder gaan en zullen de 5 aangewezen bomen gekapt gaan worden. Op een later moment worden de nieuwe bomen aangeplant. Verder worden er woensdagochtend 5 oktober vogelnestkastjes opgehangen voor het winterkoninkje, de boomklever, de specht, de Bosuil, het roodborstje, de witte Kwikstaart en de boomvalk. Daarnaast worden er ook een aantal vleermuiskasten opgehangen. Dit alles onder leiding van de ecoloog Roy Veldhuizen.

Lees meer over de dijkophoging

 

Workshops door schrijver Gert-Jan van den Bemd

Workshops door schrijver Gert-Jan van den Bemd

Op de laatste woensdagen van augustus geeft Gert-Jan van den Bemd, gastschrijver op de Wolkerstuin, twee spannende workshops:

 • 24 aug, 19:30-20:30 – Voorlees-teken-event: ‘Na de Val’
  Tijdens het lezen ontstaan er beelden in je hoofd. Hoe zien die eruit? En hoe krijg je ze op papier?
  Bij deze voorleessessie nodigt Gert-Jan de deelnemers uit om een poging te wagen.
  Lees meer
 • 31 aug, 19:30-20:30 – Workshop Schrijven
  Workshop-deelnemers worden uitgedaagd om een korte tekst te schrijven geïnspireerd op oude foto’s: Wie staan er op de foto? Was de persoon gelukkig? Wat zegt een gelaatsuitdrukking?
  Lees meer

Boekomslag roman Branco & Julia

Zomerfeest

Zomerfeest

Iedereen is welkom op deze feest-middag op Amstelglorie. Met een vrijmarkt (bring your own kleedje), muziek, lekkere hapjes en vermaak voor de kinderen. Van 12 – 16 uur.

Zomerfeest - ballonnen

Librisprijs voor Wolkerstuin-schrijfster Mariken Heitman

Librisprijs voor Wolkerstuin-schrijfster Mariken Heitman

We zijn enorm trots en blij dat Mariken Heitman, bij ons te gast in 2020, de Libris Literatuurprijs heeft gewonnen. Op de Wolkerstuin schreef ze, naar eigen zeggen, de eerste paar aanzetten tot haar roman Wormmaan. De bijgevoegde foto: Mariken Heitman in de Wolkerstuin op Amstelglorie (fotograaf: Herman van Bostelen).Lees verder op de website van de Wolkerstuin

Bekijk het ook het interview met Mariken over haar verblijf op de Wolkerstuin

Voedselpark Amsterdam

Voedselpark Amsterdam

Aan de westrand van Amsterdam ligt de Lutkemeerpolder: een gebied van 43 hectare groot dat nu nog bestemd is als bedrijventerrein. Maar hoe mooi zou het zijn als we als dit gebied met grote ecologische waarde zouden kopen en ontwikkelen tot agro-ecologisch landschapspark. Zo kunnen we Voedselpark Amsterdam werkelijkheid laten worden. Voedselpark Amsterdam wil stad en platteland verbinden. Het gebied en het plan is van belang voor klimaat, wateropvang, biodiversiteit én voor jou en de jeugd, die leert over lokaal voedsel verbouwen. Help mee en doe een donatie om dit unieke plan te steunen!
(Je betaalt alleen als het Voedselpark ook écht doorgaat).